Home Health Communicator

Health Communicator is een meertalig systeem voor de communicatie tussen hulpverlener en patiënt.  Alle communicatie vindt plaats binnen een beveiligde omgeving.

Internet biedt tal van mogelijkheden om 24 uur per dag, 7 dagen per week en op iedere gewenste plaats te communiceren over medische problemen. Dit geldt zowel voor de communicatie tussen patiënt en hulpverlener als tussen hulpverleners onderling. Voor de communicatie over medische vragen is een goede beveiliging van een must. Bij de ontwikkeling van de Health Communicator houden wij er voortdurend rekening mee dat de privacy en veiligheid van de patiëntgegevens optimaal gewaarborgd zijn. Digitale communicatie zorgt voor een extra dimensie in de zorg. Deze vorm van communicatie geeft patiënten de mogelijkheid om informatie aan de hulpverlener te geven op het moment waarop het ze schikt en op een plaats naar keuze. Digitale communicatie is een aanvulling op het face to face contact tijdens het spreekuur. Health Communicator biedt hiervoor verschillende mogelijkheden:

Een patiëntenportaal. Het patiëntenportaal is bestemd voor de niet-acute hulpvraag en is geschikt voor computer, tablet en telefoon. Bij acute problemen wordt geadviseerd om een spoedlijn van de betreffende hulpverlener te bellen. De patiënt kan binnen een beveiligde omgeving communiceren met de hulpverlener, die beschikt over een Health Communicator account. De arts en de patiënt kunnen via het portaal over en weer berichten versturen, al of niet met een foto of filmpje.

Interactieve vragenlijsten. De anamnese tijdens het spreekuur kan worden uitgebreid met een digitale anamnese. Deze kan op verschillende manieren worden ingezet: vooraf aan het spreekuur, als mogelijkheid om een klacht verder uit te vragen na het spreekuur of als E-consult zonder face to face contact. De patiënt kan dan in alle rust over de klachten nadenken

Health Communicator biedt de mogelijkheid voor de hulpverlener om extra audio visuele informatie naar de patiënt te versturen. Dit kan in de vorm van filmpjes, links naar Youtube, links naar belangrijke websites. De informatie van de hulpverlener blijft beter hangen, als de patiënt die naderhand nog een keer kan bekijken.

Zelfzorgmodule. Patiënten met een chronische ziekte kunnen metingen bijhouden in de zelfzorgmodule. De meetwaarde wordt grafisch weergegeven, zodat de patiënt een beter inzicht krijgt in het verloop. De meetwaardes worden direct doorgestuurd naar de betreffende hulpverlener. De hulpverlener kan naar eigen inzicht de meetwaardes doorsturen naar het medisch dossier. Via het patiëntenportaal communiceren patiënt en hulpverlener over de metingen.

Meertaligheid. De visie van Nedtalk is dat de medische zorg overal en voor iedereen zoveel mogelijk beschikbaar moet zijn. Daarom bieden we onze mogelijkheden in meerdere talen aan. Momenteel bieden we de volgende talen aan: Nederlands, Engels, Turks, Arabisch, Turks, Russisch, Pools, Spaans. Bovendien beschikken we over meerdere vragenlijsten in een Berbertaal.

Wachtkamermodule. Soms is het handiger om een vragenlijst op de praktijk in te vullen en niet via het patiëntenportaal. Deze speciale module is geschikt om direct een vragenlijst in te vullen en wordt  ondersteund door spraak. Hij is voor patiënten die moeite hebben met lezen, mensen die een vreemde taal spreken, of een taal waarvan het geschreven woord ontbreekt, mensen met beperkte computervaardigheden en voor mensen, die niet over een computer of smartphone beschikken.

Health Communicator in de praktijk: Health Communicator is een veelomvattend systeem. Het is een nieuwe manier van werken, waarbij routinewerk wordt geautomatiseerd en de communicatie met anderstaligen wordt verbeterd. Deze manier van werken komt uiteindelijk ten goede aan de kwaliteit van onze medische zorg

Vele praktijken zijn overgegaan op Health Communicator en steeds meer patiënten maken gebruik van onze faciliteiten.

https://nedtalk.com/wp-content/uploads/2018/03/white-logo-xs-1.png
https://nedtalk.com/wp-content/uploads/2018/03/white-logo-xs-1.png

Copyright © 2011 – 2018 Nedtalk Nederland B.V. – KVK 59689757 – privacy beleid