Buiksloterweg 99, 1031 CJ, AmsterdamMa - Vrij: 07:00 - 17:00 /

Actueel

E-consult declareren, hoe werkt dat?

Het is voor een huisarts mogelijk om een e-consult te declareren. Dit blijkt zelfs sneller mogelijk dan huisartsen denken!

Skipr kwam in februari 2018 met het bericht dat huisartsen niet voldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden om een e-consult te declareren. Dit volgde uit een Actieagenda, na initiatief van NICTIZ.

E-consult declareren

Uit het persbericht blijkt dat huisartsen niet goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden om een e-consult te declareren. Huisartsen denken dat de vergoeding voor een e-consult gelijk is aan de vergoeding voor een telefonisch consult. Dit klopt echter niet.

Voor de vergoeding van een e-consult kijk je naar de besteedde tijd en de geleverde zorgverlening.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevestigde onlangs dat huisartsen voor een e-consult zelfs een dubbel regulier consult mogen declareren. Dan moet de zorgverlening zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar zijn met de zorgverlening die in een dubbel face-to-face consult wordt geboden.

Declaratiemogelijkheden

Er zijn drie declaratiesoorten voor een e-consult.

  • E-mailconsult: hiervoor kies je als je minder tijd kwijt bent aan de zorgverlening dan bij een regulier consult.
  • Een regulier consult: hiervoor kies je als de zorgverlening vergelijkbaar is met de zorgverlening in een regulier consult. Dit is zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding
  • Een dubbel consult: hiervoor kies je als de zorgverlening vergelijkbaar is met de zorgverlening in een dubbel consult. Wederom gaat het om de inhoud en de tijdsbesteding.

Er staan aanvullende voorwaarden in de KNMG-richtlijn Online arts-patiëntcontact als je een e-consult declareert.

Hierbij gaat het om een van de volgende situaties:

  1. Het Contact waarbij een vraag wordt beantwoord of een op de situatie van de patiënt gericht advies geeft.
  2. Contact waarbij farmacotherapie wordt gestart
  3. Contact waarbij herhaalrecept wordt uitgeschreven.

Het maakt niet uit wie de zorg heeft verleend: de huisarts, de ondersteuner en de assistent kunnen allemaal een e-consult voeren.

Lees de richtlijn helemaal door zodat je op de hoogte bent van de voorwaarden voor het declareren van een e-consult.

E-consult declareren na gebruik e-health

Nedtalk heeft de Health Communicator ontwikkeld. Dit is een systeem waarbij vragenlijsten in meerdere talen beschikbaar zijn. In de KNMG-richtlijn staat over e-consulten en vragenlijsten het volgende.

“Het online aanbieden van vragenlijsten aan de hand waarvan de patiënt zelf een diagnose kan bepalen, valt derhalve niet onder deze richtlijn. Zodra een arts echter handelt naar aanleiding van de uitkomsten van een dergelijke vragenlijst, valt dit handelen wel onder deze richtlijn.

Dit betekent dat ook naar aanleiding van het gebruik van ons online vragenlijsten systeem kan worden gedeclareerd, mits voldaan wordt aan de voorwaarden die gesteld zijn aan een e-consult.

Via het vragenlijsten systeem kunt u berichten sturen naar de patiënt en de patiënt kan u berichten. Ook deze berichtenuitwisseling kunt declareren als een e-consult.

Deel dit bericht