Buiksloterweg 99, 1031 CJ, AmsterdamMa - Vrij: 07:00 - 17:00 /

Actueel

Onderzoeksresultaten gepresenteerd tijdens het NVPO congres 2018

Op vrijdag 16 maart 2018 vond het 24e congres van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) plaats in Hogeschool Domstad te Utrecht. Tijdens dit congres werden de eerste resultaten gepresenteerd van het promotieonderzoek “De Health Communicator: systematische ontwikkeling van een digitale tool voor het overbruggen van taal- en culturele barrières tussen oudere migrantenpatiënten met kanker en hun zorgverleners”. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door H. Sungur, B. Schouten, G.N. Yilmaz en de promotoren zijn M. van den Muijsenbergh en J.C.M. van Weert. Het betreft een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam (UVA), Pharos, Amsterdam Center for Health Communication (ACHC) en Nedtalk Nederland. Het onderzoek wordt gefinancierd door het KWF.

Over Health Communicator

Om de negatieve invloed van taal- en cultuur-gerelateerde factoren op het communicatieproces tussen migranten patiënten en hun zorgverleners te verkleinen, en daarmee de kwaliteit van zorg voor deze patiënten te verhogen, is de Health Communicator ontwikkeld. De Health Communicator is een meertalig anamneses- en videovoorlichtingssysteem, waarmee patiënten in hun moedertaal informatie aan hun zorgverleners, en waarmee zorgverleners cultuur-sensitieve voorlichtingsmaterialen aan hun patiënten kunnen verstrekken. Doel van het huidige
project is een oncologische module te ontwikkelen voor de Health Communicator voor oudere Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse patiënten met kanker.

Methode

Om de belangrijkste onvervulde informationele en affectieve behoeften van patiënten te identificeren waarop moet worden ingespeeld in de oncologische module, zijn diepte-interviews met oudere Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse patiënten met kanker gehouden (N = 19, 13 vrouwen, Mleeftijd = 68.2 jaar). Tevens zijn 2 focusgroepen gehouden met oncologisch verpleegkundigen (N = 5) en huisartsen (N = 6) om hun belangrijkste onvervulde behoeftes te identificeren in de zorgverlening aan oudere Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse
patiënten .

Resultaten

Uit de interviews met patiënten kwamen vier typen onvervulde informationele behoeften naar voren, betreffende: (1) gezondheidszorgsysteem inclusief patiënten rechten, (2) mogelijkheden tot zelfzorg, (3) ziektegerelateerde informatie, en (4) klinische trials. Tevens werden vier typen onvervulde affectieve behoeften geïdentificeerd, betreffende: (1) affectieve arts-patiënt communicatie/vertrouwensband, (2) professionele psychosociale ondersteuning, (3) coping met negatieve emoties, en (4) contact met andere patiënten. Uit de resultaten van de focusgroepen met zorgverleners bleken drie typen onvervulde informationele behoeften, betreffende: (1) mate waarin patiënten behoefte hebben aan informatie, (2) welke affectieve behoeften de patiënt heeft, en (3) wie de belangrijkste contactpersoon van de patiënt is.

Conclusie

De resultaten van deze studie wijzen uit dat zowel patiënten als hun zorgverleners onvervulde informationele en affectieve behoeften hebben, die de kwaliteit van de zorg aan deze groepen patiënten negatief kunnen beïnvloeden. Het is dan ook van belang dat primair op deze behoeften wordt ingespeeld in de oncologische module van de Health Communicator. In de volgende fase van dit project zullen videovoorlichtingsmaterialen en Question Prompt Lists worden ontwikkeld om de geïdentificeerde behoeften van patiënten en zorgverleners beter te kunnen vervullen en daarmee de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Belangrijkste links

Deel dit bericht