Blog Symposium ‘Cliëntenraden op weg naar meer regie’

10/09/2016

Op maandag 26 september vindt het nationale Wmcz Preview Symposium ‘Cliëntenraden op weg naar meer regie’ plaats in Amersfoort.

Nedtalk zal met Health Communicator de hele dag aanwezig zijn op de informatiemarkt.

Waar gaat het over?

Minister Edith Schippers van VWS wil dat cliënten en patiënten in ziekenhuizen en zorginstellingen nu echt invloed krijgen op tal van beleidsbeslissingen die door bestuur en directie worden genomen. Daarvoor wordt dit jaar nog de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) aangepast. Vooruitlopend op de internetconsultatie rond deze wetswijziging organiseren NCZ en Mark Two Academy op maandag 26 september a.s. het Wmcz Preview Symposium ‘Cliëntenraden op weg naar meer regie.’

Tijdens het congres kunt u alvast kennis nemen van een aantal voorgestelde wetswijzigingen:

  • Het instemmingsrecht vervangt het verzwaard adviesrecht.
  • Verbetering van de ondersteuning en financiering van cliëntenraden.
  • Verplichte cliënteffectrapportages.
  • Het enquêterecht voorbehouden aan de cliëntenraad.

 

Dagvoorzitter is Sabine Uitslag.

De nieuwe Wmcz Preview is bedoel voor  cliëntenraadsleden, leden van verwantenraden en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, toezichthouders, bestuurders en andere stakeholders in de zorg die met het fenomeen medezeggenschap te maken hebben.

Aanmeldformulier: klik hier

Voor meer informatie over NCZ, het symposium en het programma: klik hier

https://nedtalk.com/wp-content/uploads/2018/03/white-logo-xs-1.png
https://nedtalk.com/wp-content/uploads/2018/03/white-logo-xs-1.png

Copyright © 2011 – 2018 Nedtalk Nederland B.V. – KVK 59689757 – privacy beleid